Hjem > POPULÆRE > Jobb hjemmefra for en bedrift
 
 
   

Jobb Hjemmefra
En ny mulighet til å tjene penger på nett

 
En ny og enkel metode gir nå alle gode muligheter til å tjene penger på nett. Med dagens kommunikasjonsmidler er det stadig flere bedrifter som velger å la andre gjøre de enkle jobbene for seg, og det er her muligheten til å jobbe hjemmefra ligger. Disse bedriftene ønsker ikke å betale en fulltidsansatt med kontor, sosiale kostnader osv, derfor velger de å betale per jobb. Enkelt forklart går jobben ut på å skrive korte artikler, samt å registrere data. WalMart, Apple, American Express, eBay, og Netflix er noen av bedriftene som benytter seg av disse tjenestene og som gir deg muligheten til å jobbe hjemme.

Som de fleste andre muligheter til å tjene penger på nett kommer også denne nisjen fra USA. Den store forskjellen er at nasjonalitet ikke har betydning her. En Nordmann har med andre ord akkurat like gode muligheter til å jobbe hjemmefra med dette som en Amerikaner. Dette er ikke noe "bli rik på kort tid" opplegg, men en seriøs mulighet til å jobbe hjemmefra. Man må derfor regne med noen timer med opplæring før man kan begynne. De aller flinkeste og mest effektive vil kunne tjene svært mye penger på denne måte. Alle vil kunne tjene nok penger til å jobbe hjemmefra på heltid, men det vil ta noen måneder å komme så langt.
 
 

Hva som kreves
Alle kan benytte denne muligheten til å jobbe hjemmefra. Vi snakker her om å tjene penger på nett, så naturlig nok kreves det at man har tilgang til en pc og internett, men det er stort sett det hele. Selskapene som tilbyr deg å jobbe hjemmefra på denne måten gir full opplæring. Arbeidsoppgaven er hovedsakelig å skrive korte artikler, vanligvis bare korte avsnitt. Man skal også registrere data, noe som er enkelt med den instruksjonen man får. Man kan også tjene penger på å legge det man skriver inn som bloggkommentarer, i artikkelkataloger og lignende. Hva man skal skrive om vil din oppdragsgiver gi beskjed om. Det er ikke nødvendig med spesielt gode kunnskaper innen data, skriving, eller i engelsk. Nødvendige ressurser som programvare og automatiserte verktøy vil oppdragsgiveren stå for.

Dette er enda en forholdsvis ny bransje og dermed er det fremdeles gode muligheter til å lykkes med å jobbe hjemmefra. Spesielt på internett blir gode muligheter raskt kjent og det er de som er raskest i avtrekkeren som får de beste mulighetene til å tjene penger.

Hvordan komme i gang
Det er dessverre ikke slik at man bare kan sende en mail til Apple eller eBay og forklare at man ønsker å jobbe hjemmefra. Både du som skal tjene penger på nett og oppdragsgiveren behøver en sikkerhet for at dette systemet skal fungere. Det vil dessuten vært umulig å få en noenlunde stabil inntekt på egenhånd. Løsningen på dette er bedrifter som har spesialiser seg på å være mellomledd. Det er disse bedriftene som tilbyr deg å jobbe hjemmefra. Slike bedrifter har tusenvis av firma som klienter og dermed sørger de for en jevn tilgang på arbeidsoppgaver til sine medlemmer. Vi har funnet to slike selskaper som har et godt rykte og som garanterer at du får dine penger også om den opprinnelige oppdragsgiveren ikke betaler.

Det er nødvendig å bli medlem av en slik aktør dersom man skal kunne benytte denne muligheten til å tjene penger online, det sparer deg for utrolig mye arbeid og gir samtidig en trygghet for at penger du tjener blir utbetalt. Dette er ikke lister som du kjøper for så å håpe på en mulighet til å jobbe hjemmefra. Dette er en reell jobb som du kan utføre hjemmefra. Vi har som nevnt funnet to slike firma som begge har kjent selskaper som klienter, noe som tilsier at dette er seriøse aktører. Her får du en liten presentasjon av disse.

 
 
Mulighet 1
Web Colleagues har mer enn 20 000 store og små bedrifter fra hele verden som klienter, noe som sørger for gode muligheter til å jobbe hjemmefra. De tilbyr alle kolleger den opplæringen som er nødvendig for at man skal kunne tjene penger på nett. Denne opplæringen vil ta omtrent 10 timer. Videre tilbyr de deg de ressursene og det verktøyet som er nødvendig for å kunne utføre jobben. Det innebærer blant annet løsninger som hjelper deg med innhold, rettskriving og grammatikk.

Web Colleagues garanterer for at du får alle penger du tjener. Vanligvis vil man få betalt to ganger per måned. Som nevnt må man regne med noen timer til opplæring, men etter det er man klar til å jobbe hjemmefra. Dersom man følger deres anvisinger kan man regne med en inntekt på 4 – 8000 kroner allerede den første måneden. Etter det vil din innsats avgjøre hvor mye penger du tjener og det er fullt mulig å jobbe hjemmefra på heltid med en godkjent månedslønn. Denne muligheten til å tjene penger på nett koster 47 dollar. Dette er en engangsbetaling og du får da tilgang til aller deres tjenester og jobbmuligheter på livstid. Dersom du ikke er fornøyd får du pengene tilbake. Svært mange anbefaler denne muligheten på det varmeste. Det er sjeldent man finner så gode muligheter til å tjene penger på nett. Mer informasjon og mulighet til å komme i gang finner du her.


NB: Web Colleagues har nå endret tilbudet og tilbyr skrivejobber
                
Mulighet 2 
Global-Data-Entry har flere års erfaring i bransjen og omtrent 17 000 bedrifter som benytter deres tjenester. Dette er ikke en aktør for deg som leter etter et “bli fort rik” opplegg. De tilbyr opplæringen og ressursene du behøver for å kunne jobbe hjemmefra. De gir deg også arbeidet du behøver for å kunne tjene penger på nett.


 
Global-Data-Entry krever ingen tidligere erfaring fra lignende arbeid og som for firmaet nevnt ovenfor gir de også Nordmenn muligheten til å jobbe hjemmefra på denne måten. Lønn utbetales den 1. og 15. hver måned. Betaling av skatt må man selv sørge for, noe som er vanlig for den som tjener penger på nett.

Fra deres hjemmeside. “Når du
har registrert deg i teamet vårt, vil vi gi deg full veiledning og opplæring og vise nøyaktig hvordan du gjør de forskjellige arbeidsoppgavene. Vi vil veilede deg i prosessen med påmelding med alle selskapene. Vi forsikrer deg om at du vil bli tatt opp til alle disse selskapene. Vi tar ikke betalt for en liste over selskaper eller for jobbene vi tilbyr. Du betaler kun en engangssum for denne muligheten til å jobbe hjemmefra.”

Det er som nevnt sjeldent man kommer over så gode muligheter til å jobbe hjemmefra gjennom å tjene penger på nett. Vi i Jobbe hjemmefra anbefaler også dette selskapet, et selskap som fremstår både som troverdig og seriøst. Prisen for å bli medarbeider er 99 dollar. Dette er en engangssum og nødvendig programvare er inkludert. Global Data Entry gir deg pengene tilbake dersom du ikke er fornøyd innen 60 dager. På grunn av mye tilgjengelig arbeid er prisen i skrivende stund satt ned til 49,95 dollar. Mer informasjon og mulighet til påmelding Finner du her.


Sjekk denne mulighetene til å jobbe hjemme