Hjem > JOBBE HJEMMEFRA > Om det å Jobbe Hjemmefra
 
 
 

JOBB HJEMMEFRA - Nyttige Tips

 
Det finnes flere muligheter til å utføre en jobb hjemmefra. Både som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende er det mulig å utføre hele eller deler av en jobb hjemmefra. I denne artikkelen får du en kort presentasjon av mulighetene til å tjene penger på denne måten. Først ser vi nærmere på fordeler og ulemper ved å utføre en jobb hjemmefra. Her er eksempel på en mulighet som gjør det mulig å tjene penger ved en jobb hjemme.

Fordeler ved en jobb hjemmefra
Fordelene med å jobbe hjemmefra vil naturligvis avhenge av hvordan man tjener penger. Det er for eksempel stor forskjell på å være selvstendig næringsdrivende, kontra det å utføre arbeidsoppgaver som en ansatt. Fordelene vil likevel i større eller mindre grad være relevante for de aller fleste arbeidsoppgaver, yrker og stillinger som gjør en jobb hjemmefra mulig.


Friheten som følger med en jobb som kan utføres hjemmefra er for mange svært attraktiv. Det å kunne tilpasse arbeidsmengde og arbeidstid til egne ønsker og behov er naturligvis en stor gulrot. Faktisk kan en slik frihet føre til at man jobber hardere og dermed tjener mer penger. Likevel er det friheten i seg selv som er det store trekkplasteret ved en jobb hjemmefra. I mange tilfeller vil en jobb hjemmefra dessuten gi svært gode muligheter til å påvirke hvor mye penger man tjener. Ved hjelp av hardere innsats, lengre arbeidstid eller bedre prestasjoner kan man øke lønnen betraktelig. Dette gjelder spesielt for selvstendig næringsdrivende.

 
 
Andre fordeler ved en jobb hjemmefra er tiden man sparer fordi man slipper transport. Svært mange bruker mye tid på transport til og fra et arbeidssted og i løpet av en uke kan man dermed spare flere timer. En jobb hjemmefra betyr også at man vil spare penger som normalt brukes til transport. Videre er det en fordel at man i mange tilfeller kan skrive av en god del penger på skatten fordi man har hjemmekontor. For mange er det å kunne jobbe i fred og ro i sitt eget tempo også en av fordelene med en jobb hjemmefra. For noen vil imidlertid effekten kunne være motsatt.

Ulemper ved en jobb hjemmefra
Det å arbeide alene hele dagen vil kunne føre til at man savner det sosiale samværet på en arbeidsplass. Det er her stor forskjell fra person til person og dette er noe man selv må vurdere dersom man går med planer om å jobbe hjemmefra. Videre kan friheten som følger med en jobb hjemmefra også være en ulempe. Frihet betinger at man er ansvarlig. Det å tjene penger skjer ikke av seg selv. Friheten som følger med jobbing fra hjemmet betyr at man til en viss grad kan velge arbeidstid og mengde, men arbeidet må likevel utføres. I noen yrker vil dessuten en jobb hjemmefra kunne føre til at man sakker akterut rent faglig. Dette på grunn av manglende kontakt med fagmiljø og kolleger. Etter vår mening er fordelene ved en jobb hjemmefra langt større enn ulempene, men vi er alle forskjellige og dette er noen den enkelte selv må vurdere ut fra egne ønsker og behov.

Selvstendig næringsdrivende
Dersom man ønsker en jobb hjemmefra er det å bli selvstendig næringsdrivende en god løsning. Det betyr stor frihet, men også stort ansvar. Å tjene penger som selvstendig næringsdrivende vil si at man selv avgjør hvor mye man tjener. Innsats, egenskaper og forretningside er blant faktorene som vil bestemme inntektene. Samtidig løper man en stor risiko fordi man kan ende opp uten å tjene penger. Bortsett fra kunnskaper og en forretningside er en større eller mindre startkapital også nødvendig dersom man skal jobbe hjemme som selvstendig næringsdrivende.


 
Jobb hjemmefra som selvstendig næringsdrivende kan betyr mange forskjellige arbeidsområder og satsningsområder. En forretningside må naturligvis være realistisk, men bortsett fra det er det egentlig bare fantasien som setter grenser for muligheten til å tjene penger. Fysisk arbeid som et verksted for møbler, tv, andre elektriske artikler, båtmotorer eller lignende vil kunne gi mulighet til å jobbe hjemmefra. Håndarbeid er en annen mulighet. En jobb hjemmefra kan naturligvis også være i form av såkalt kontorarbeid. Regnskap, juss, import/eksport, samt finansielle tjenester er noen muligheter. Vi kommer tilbake med en egen artikkel om mulighetene til å jobbe hjemmefra som selvstendig næringsdrivende. Les mer.

Jobb hjemmefra med internett
Internett har gjort mulighetene til en jobb hjemmefra mer realistisk og også mindre risikofylt. Det skyldes at man kan tjene penger på nett uten store innvesteringer. Som mer tradisjonell næringsdrivende vil man i større eller mindre grad benytte internett når man jobber hjemmefra. Muligheten til utelukkende å tjene penger på nett betyr imidlertid at man kan skaffe seg en jobb hjemmefra så å si uten risiko og helt uten investeringer.


 
Netthandel er en mulighet til å jobbe hjemmefra så å si uten risiko eller oppstartskostnader. Det skyldes muligheter som eBay og droppshipping. Man kan også tjene penger på nettsider og blogging, eller ved å utføre tjenester for andre nettsider. I menyen finner du en del muligheter til jobb hjemmefra hvor internett er grunnlaget for å tjene penger. Mange av disse mulighetene egner seg best som deltidsjobb, men vi kommer tilbake med flere artikler om internett og mulighetene det gir til en jobb hjemmefra.

Jobb hjemme som ansatt
Å jobbe hjemmefra som en vanlig ansatt er også en mulighet for deg som ønsker å tjene penger fra hjemmet. Naturligvis er det ikke alle stillinger og yrker som egner seg like godt til en slik løsning. En jobb hjemmefra er likevel mulig innen en god del yrker, men for mange er nok en delt løsning det mest realistiske. Det vil si en stilling hvor man utfører noen arbeidsoppgaver oss arbeidsgiver, mens resten utføres hjemmefra. De fleste former for kontorarbeid vil gi muligheter til å jobbe en god del hjemmefra, vel å merke dersom arbeidsgiver er positivt innstilt til en slik løsning. Håndarbeid og yrker innen IT og data er andre eksempler på yrker som muliggjør en jobb hjemmefra. Mer informasjon om mulighetene til en jobb hjemmefra som ansatt kommer innen kort tid.

Rettigheter og plikter
En jobb hjemmefra gir store fordeler og for mange er friheten ved å jobbe hjemmefra den store drømmen. Å tjene penger på egenhånd er sammen med muligheten til i stor grad å påvirke egen lønn også noe mange drømmer om. Rettighetene man har som arbeidstaker er imidlertid noe man bør tenke over før man eventuelt velger å jobbe hjemmefra som selvstendig næringsdrivende. Mulighetene til feriepenger, dagpenger, sykepenger med mer er noe mange tar for gitt.Som selvstendig næringsdrivende er det imidlertid du som er arbeidsgiver og dermed blir situasjonen annerledes og rettigheter blir fastsatt av andre regler. Vi kommer også tilbake med mer informasjon om rettigheter og regelverk, noe man absolutt bør ha kunnskap om før man velger en jobb hjemmefra. Du finner også nyttig informasjon på Nav.no. En drøm om å tjene penger online kan bli kostbar hvis man ikke er klar over hva man begir seg ut på. Nå er det ikke meningen å skremme noen fra å jobbe hjemmefra. Dersom man setter seg inn i regelverket, skaffer seg andre nødvendige kunnskaper, samt har en realistisk og god forretningside, så kan det å jobbe hjemme absolutt være et fornuftig og godt valg. 


Sjekk denne muligheten til å arbeide hjemmefra