Hjem > GRUNDER > Grunder - Din Forretningside
 
 
   
Jobb hjemmefra som Grunder
Forretningside

 
 
Før du starter som grunder bør du utvikle en forretningside. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva en forretningside er, samt hva den bør inneholde. Kort forklart skal en forretningside beskrive hvordan du skal lykkes som grunder. Hvordan skal jeg tjene penger? Hvordan skal jeg kunne jobbe hjemmefra? Hva skal jeg jobbe med? Dette er noen av spørsmålene en forretningside bør besvare. En god forretningside er et meget viktig steg på veien mot å lykkes med en jobb hjemmefra.
 
Grunder og forretningside
En forretningside kan i teorien være hva som helst, men i utgangspunktet bør den være nyskapende.  I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en forretningside for en grunder som ønsker å jobbe hjemmefra. Vi tar derfor ikke hensyn til eventuelle aksjonærer og kommer heller ikke inn på såkalte non-profitt organisasjoner. Selv om en forretningside teoretisk sett kan være hva som helst, må den naturligvis være realistisk. Her er noen viktige punkter som vil avgjøre om du lykkes som grunder eller om din forretningside og drøm om å jobbe hjemmefra er urealistisk.


 
  • For å lykkes som grunder er etterspørsel et nøkkelord. De varene eller tjenestene du skal selge må være etterspurt. Det sier seg selv at det blir vanskelig å tjene penger dersom ingen har behov for det du selger
  • Konkurranse er en annen viktig faktor som langt på vei vil avgjøre dine muligheter til å jobbe hjemmefra. Tøff konkurranse er en utfordring, men ikke nødvendigvis et hinder for å lykkes som grunder
  • For å lykkes som grunder er det viktig at du trives med arbeidet. De aller fleste vil måtte legge ned svært mye arbeid i en oppstartsfase og motivasjonen vil derfor være avgjørende. En forretningside bør være noe du ønsker å jobbe med
  • Evner og kunnskaper er også viktig elementer som bør vurderes når en forretningside utarbeides. Hva er du flink til? Hva kan du gjøre bedre enn konkurrentene?


Et eksempel utfordringene du som grunder vil møte i forhold til tilbud og etterspørsel. Å starte en butikk som selger sportsutstyr kan betyr at det alltid vil være etterspørsel etter dine produkter. Samtidig vil det alltid være stor konkurranse fra aktører med stor makt i markedet. En grunder som etablerer en nisjebutikk for fluefiskeutstyr vil oppleve mye mindre konkurranse, men samtidig vil etterspørselen være lavere. Høy etterspørsel og lav konkurranse er drømmen for enhver grunder. Vurderingen av disse variablene er viktig for å kunne se realismen i en forretningside.

 
 Hva bør en forretningside inneholde?
Det finnes ikke noen fasit på hva en forretningside skal inneholde, men noen elementer er viktigere enn andre. Som nevnt bør din forretningside forklare hvordan du skal lykkes som grunder. Hvorfor og hvordan skal du jobbe hjemmefra? Videre bør den fortelle noe om potensielle kundegrupper. Hvem skal kjøpe dine varer eller tjenester? Hvilke behov er det du som grunder skal dekke oss dine kunder? En nettside dekker vanligvis et behov for underholdning og/eller informasjon, en advokat dekker behovet for juridisk hjelp og hjelper kundene med problemer, en melkebonde dekker behovet for en spesifikk råvare…. Hvilket behov skal du som grunder skal dekke oss potensielle kunder er et viktig spørsmål.?

Her finner du et annet nettsted med tips om det å jobbe hjemmefra

Videre bør en forretningside fortelle noe om konkurransefortrinn. Hvordan skal du som nyetablert grunder tiltrekke deg kunder? Hva skiller deg og dine produkter fra konkurrentene? Husk at en forretningside bør være lettfattelig. En lang og upresis forretningside som ingen husker er en dårlig løsning.  Som nevnt bør man være nyskapende, for å lykkes som grunder. Det betyr ikke at du må finne opp kruttet på nytt. En ny salgsmetode, en ny løsning på et problem eller andre ting som på en nyskapende måte skiller deg fra konkurrentene vil øke mulighetene for å lykkes. Det viktigste ved en forretningside er at den forteller hva du som grunder ønsker å tjene penger på, hvordan du skal kunne jobbe hjemmefra som grunder, samt hvilke egenskaper og kunnskap du og ditt firma har.

 
 

Kan jeg tjene penger som grunder?
En forretningside er et godt utgangspunkt for å lage en forretningsplan, noe vi kommer tilbake til i en egen artikkel. Før du kommer så lang bør du imidlertid vurdere hvor realistisk din drøm om å jobbe hjemmefra er. Her er noen spørsmål du bør tenke gjennom før du forfølger din drøm om å bli grunder.

 

  • Er jeg motivert for å legge ned nødvendig tid og arbeid i min forretningside?
  • Gir min forretningside grunnlag for å tjene penger over tid? Det bør bære et realistisk potensial til en grei inntekt.
  • Hva mener bekjente, venner og familie om min forretningside?
  • Som grunder er potensielle kunder din viktigste ressurs. Lytt til positiv og ikke minst til negativ kritikk. Alt kan forbedres.
  • Har du tilgang til eventuell kapital. Det er mulig å starte som grunder uten særlig kapital, men husk at det ofte vil ta tid før du tjener penger på din nye forretningside.  Du må med andre ord regne med en periode uten særlige inntekter.