Hjem > GRUNDER > Grunder - Nyttig Informasjon
 
Jobbe Hjemmefra
Grunnleggende om å bli Grü nder

 
 
Å jobbe hjemmefra som gründer er for mange den store drømmen og i denne artikkelen ser vi nærmere på mulighetene til å tjene penger som selvstendig næringsdrivende. Det er faktisk mulig å starte som gründer uten at det behøver å koste særlig med penger. Vi vil her ha fokus på mulighetene til å jobbe hjemmefra for deg som ikke har særlig med penger å investere. Vi begynner med litt grunnleggende informasjon som er nødvendig dersom man skal lykkes som gründer. Dette vil gi deg en ide om muligheter og utfordringer i forbindelse med det å tjene penger som gründer. Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon om emnene som tas opp i denne artikkelen.

Å være gründer vil si at man starter et eget selskap eller egen virksomhet hvor man er helt eller delvis ansvarlig for eventuell gjeld og annen risiko. Samtidig vil man helt eller delvis ha rett til alle penger som virksomheten tjener. Kort forklart er en gründer en person som etablerer sitt eget foretak. Målet er naturligvis å tjene penger. For mange er likevel friheten, selvstendigheten, samt muligheten til å jobbe hjemmefra den største drivkraften.


 
 
Starte uten kapital
Det finnes mange og gode muligheter til å bli gründer selv om man ikke har egne penger å investere. Stipender og offentlige støtteordninger vil for noen være en god mulighet som gjør drømmen om å jobbe hjemmefra oppnåelig. En annen mulighet er naturligvis det å låne penger. For en uerfaren person som ønsker å bli gründer er imidlertid det å låne penger noe som bør gjøres med stor forsiktighet. Spesielt gjennom internett er det heldigvis mulig å tjene penger uten å foreta investeringer. Man kan dermed starte som gründer uten at man behøver kapital og stort sett uten månedlige utgifter. Dermed kan man jobbe hjemmefra med minimal risiko. Vi kommer tilbake med mer informasjon om emnet gründer og finansiering.


Ditt eget selskap
Det finnes flere selskapsformer du som gründer kan velge mellom. Det enkleste er å starte et enkeltpersonforetak. Det eksisterer flere enn 300 000 slike foretak i Norge og årlig registreres om lag 30 000 nye. I forhold til skatteetaten har du faktisk et enkeltpersonforetak dersom du mottar næringsinntekt. Det vil si at skatteetaten da regner deg som selvstendig næringsdrivende. Du behøver ikke jobbe hjemmefra på heltid for å være gründer. Svært mange driver sitt eget foretak ved siden av sitt faste arbeid. Spesielt i en oppstartsfase gir det redusert risiko og muligheter til å prøve livet som gründer.
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon om valg av selskapsform, men strengt tatt er det for mange ikke engang nødvendig å registrere et foretak. De er likevel ofte en fordel å gjøre dette dersom du skal satse som gründer. Blant annet får du da ditt eget organisasjonsnummer, noe som vil kunne få deg til å fremstå som mer seriøs. Å registrere et enkelpersonforetak er enkelt og gratis. Man kan stort sett velge hvilket navn man vil så lenge etternavnet er med. Kort forklart er dette en svært enkel og rimelig type foretak som gjør det enkelt å starte som gründer. Hvordan man planlegger å tjene penger, eventuell risiko, størrelse på omsetning og overskudd, samt eventuelle ansatte vil være faktorer som påvirker valg av selskapsform. En egen artikkel om dette emnet kommer. Poenget her er bare å vise at man forholdsvis enkelt kan bli gründer og dermed få muligheten til å jobbe hjemmefra. Her finner du utfyllende informasjon om dette emnet.


 
 
Forretningside
Som du ser kan det både være enkelt og gratis å starte som gründer. Utfordringen ligger i det å tjene penger. Spesielt dersom du satser på å jobbe hjemmefra som en heltidsjobb er en god forretningside viktig. En forretningside skal forklare hva som er målet for ditt foretak. Det vil si hvordan du skal lykkes som gründer. En forretningside kan for eksempel være at du skal tjene penger gjennom å selge sportsartikler på internett. Ideen kan også være at du skal tjene penger gjennom å selge dine tjenester som kostholdsekspert. En forretningside kan i teorien være hva som helst, men den bør naturligvis være realistisk. Den skal fortelle hvordan du skal tjene penger og hvordan du skal lykkes som gründer. Les mer


Forretningsplan
For å lykkes som gründer bør du utarbeide en forretningsplan. Du har allerede en forretningside som forteller hvordan du skal kunne tjene penger ved å jobbe hjemmefra. Denne ideen skal nå utvikles videre og bli din forretningsplan. For deg som skal tjene penger som selvstendig næringsdrivende er denne planen det virkemiddelet som skal gi en strukturert oversikt over hvordan du skal tjene penger, samt andre viktige forhold ved ditt foretak. Man kan gjerne si at en forretningsplan skal vise hvordan man kan realisere en forretningside med minst mulig risiko.


For en gründer er det viktig å legge vekt på faktorer som etterspørsel og konkurranse innenfor den nisjen man har valgt. En god forretningsplan bør kunne overbevise objektive personer om at din forretningside gir deg realistiske muligheter til å tjene penger. Spesielt dersom du starter som gründer innen et for deg ukjent fagområde er det viktig å bruke god tid på dette arbeidet. En slik plan vil ikke bare øke mulighetene for å lykkes som gründer. Den vil også i stor grad kunne vise om din forretningside gir deg en realistisk mulighet til å kunne jobbe hjemmefra. Les mer

Mulighetene som gründer
Det eksisterer gode muligheter til å tjene penger som gründer. En stor fordel er de mange mulighetene som medfører liten eller ingen risiko. Det gir de aller fleste muligheter til å prøve ut drømmen om å jobbe hjemmefra. Vi kommer tilbake til forskjellige muligheter til å tjene penger gjennom å jobbe hjemmefra, men selve forretningsideen må naturligvis den enkelte selv komme opp med. I menyen finner du noen tips om muligheter til å tjene penger online. Flere av disse kan gi grunnlag for en karriere. Denne artikkelen er ment som en kort innføring om mulighetene til å bli gründer. Dersom dette er noe du har interesse av bør du følge med på kommende artikler. Der vil vi gå med utgangspunkt i denne artikkelen gå mer i dybden på mulighetene til å jobbe hjemmefra som gründer. 


Sjekk disse mulighetene til noen kjappe kroner