Hjem > GRUNDER > Grunder - Din Forretningsplan
 
 
   
Jobb Hjemmefra som Grunder
Forretningsplan
 
 
En forretningsplan er viktig for mulighetene til å lykkes som grunder. Du har allerede en forretningside som forteller hvordan du skal kunne tjene penger ved å jobbe hjemmefra. Denne ideen skal nå utvikles videre og bli din forretningsplan. Kort forklart kan vi si at din forretningsplan skal synligjøre hvordan du som grunder skal tjene penger. Her kan du lese mer om forretningsideen.

Grunder og forretningsplan
En forretningsplan er et dokument som skal hjelpe deg som ønsker å starte som grunder. Når du starter som grunder bør du vise hvordan du kan tjene penger på din forretningside. Videre bør din forretningsplan forklare hva du ønsker å gjøre, samt hvordan du skal gjøre dette. Hvordan skal et produkt produseres? Hvordan skal du som grunder selge dine varer eller tjenester? Hvordan skal du kunne jobbe hjemmefra? Hvilken konkurranse vil du som grunder møte? Dette er noen elementer en forretningsplan bør ta opp. Kapitalbehov, kostnader og markedsføring er andre emner som er viktige. Forretningsplanen er et omfattende dokument som skal gå i dybden på din forretningside og vise realismen i dine muligheter som grunder.


 
Hvorfor lage forretningsplan
En forretningsplan er et viktig verktøy for deg som ønsker å jobbe hjemmefra som grunder. Ved å skrive en forretningsplan sikrer du deg at aktuelle problemstillinger rundt din grunder-ide blir belyst. Dermed økes mulighetene for å lykkes som grunder. En forretningsplan kan imidlertid også sette en stopp for drømmen om å jobbe hjemmefra. Dersom din forretningsplan viser at din forretningside er totalt urealistisk er det på tide å legge inn årene. Det vil naturligvis være en vanskelig beslutning, men mye bedre enn alternativet som er konkurs.

Nyttig om skrivejobber på nett

For deg som grunder har en forretningsplan to viktige formål. Først og fremst er den et hjelpemiddel når du skal vurdere din forretningside, samt når du skal gjennomføre denne. Man kan gjerne kalle en forretningsplan for en oppskrift som skal vise hvordan og hvorfor du skal lykkes som grunder. Foruten å være et viktig verktøy for deg som grunder, skal din forretningsplan kunne presenteres ovenfor potensielle samarbeidspartnere. Det kan være investorer, långivere, kunder, leverandører og lignende. Det er derfor viktig at din plan fremstår som troverdig og at både positive og negative problemstillinger er belyst.
 
Innholdet i en forretningsplan
Det finnes ingen nøyaktig fasit på hva en forretningsplan skal inneholde. Noen elementer hører imidlertid hjemme i enhver forretningsplan. Ellers er det naturligvis viktig at din forretningsplan tilpasses dine ideer som grunder. Her en noen elementer som er viktig for deg som grunder og som bør være med i din forretningsplan. Vi tar også her utgangspunkt i en grunder som ønsker å jobbe hjemmefra og som ikke har andre ansatte.

Forretningside
Utdyp din forretningside som med andre ord betyr hvordan du skal lykkes som grunder. Få frem formålet med virksomheten din, hvordan du skal lykkes med å jobbe hjemmefra, kortsiktige og langsiktige målsetninger, samt hva du skal tjene penger på og hvordan.


Økonomi
Dette er naturligvis et viktig punkt for en hver grunder. Et eventuelt kapitalbehov, samt hvordan dette skal finansieres er naturlige emner. Videre bør du begrunne og i størst mulig grad dokumentere dine budsjetter. Det gjelder både løpende utgifter, investeringer og inntekter. Husk at din fremstilling av økonomien skal være realistisk.


 
Markedssituasjonen
Beskriv det markedet du som grunder skal lykkes i. Sammen med økonomien er dette vanligvis det viktigste punktet i en forretningsplan. Hvem er dine potensielle kunder? Hva og hvordan er etterspørselen? Hvordan er bransjen? Hvem er dine konkurrenter? Hva er dine konkurransefortrinn? Det er en fordel dersom du kan benytte markedsundersøkelser til å dokumentere dine opplysninger. Husk å være realistisk.

Markedsføring og salg
Dette punktet henger sammen med markedssituasjonen og disse punktene kan eventuelt slås sammen. Fokus her er hvordan du skal selge ditt produkt, et meget viktig punkt dersom du skal lykkes som grunder. Både størrelse på salget, hvordan su skal selge dine varer og/eller tjenester, samt hvem som skal selge disse bør beskrives. Videre bør du vise til hvilken markedsføring som skal hjelpe deg til å tjene penger ved å jobbe hjemmefra. Hvordan skal du vinne markedsandeler? Hvordan skal du sørge for at et eventuelt ukjent produkt blir etterspurt?
 
Dine egenskaper
Hva er argumentene for at du skal lykkes som grunder. Hvem er du? Hva er din erfaring og kompetanse? Beskriv også eventuelle samarbeidspartnere og annen kompetanse du har tilgang til. Fremstill deg selv på en nøktern og ærlig måte, men ikke vær redd for å fremheve dine fortrinn som grunder.

Grunder og risiko
Det finnes ingen garanti for å lykkes som grunder og mange som drømmer om å jobbe hjemmefra mislykkes. Det er viktig at du viser potensielle investorer at du er oppmerksom på risikoen ved din forretningside. Hvilke utfordringer må du overvinne? Hvor ligger risikoen som gjør at du kan mislykkes? Vær realistisk og vis at du også har vurdert eventuelle problemer. Alle potensielle investorer er klar over at utfordringer alltid vil eksistere, spesielt for en nyetablert grunder.

 
Nyttig om å starte eget firma
Tjen ekstra penger
Denne svindelen bør du unngå